Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En sjukvårdare och en patient samtalar.

Kommunikation och frågor

Det är viktigt att hålla en öppen och ärlig dialog med behandlande läkare och din kontaktsjuksköterska innan, under och efter behandling.

En glad kvinna sköter om sin häst.

Att leva med cancer

Hur påverkas livet av en cancerdiagnos? Här kan du läsa mer om hur det är att umgås, jobba och leva med cancer.

Hur mår dina lungor?

Ett test för dig som vill undersöka din lunghälsa

Webbplatsen är granskad av:

Roger Henriksson

Senior professor i onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus