Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Sex och samlevnad vid lungcancer

Sexuella problem hos cancerpatienter är vanligt. Problemen kan däremot se olika ut och det hjälper ofta att prata om det.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Ett äldre par ligger i sängen.

Alla cancerdiagnoser och behandlingar påverkar den sexuella hälsan på något sätt. Känslor som sorg, frustration, besvikelse, ilska och avsky kan påverka och försämra kontakten med den egna kroppen.

När cancersjukdomen tar mycket kraft och koncentration kan lusten och sexualiteten kännas långt borta, men det kan även finnas perioder när behovet av närhet, beröring och intimitet känns viktigt.

Cancersjukdomen och de olika behandlingarna påverkar olika personer på olika sätt. Vissa har lättare att komma tillbaka till ett sexliv som liknar det som fanns innan cancern, medan andra har svårare.

Även om sexlivet inte fungerar som det gjorde före lungcancersjukdomen och dess behandling, är det viktigt att behålla den kroppsliga närheten och intimitet. Närhet är en viktig del av ett förhållande.

Faktagranskad av:

Roger Henriksson

Senior professor i onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus