Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Socialt liv vid äggstockscancer

Utöver de praktiska frågorna väcker ett cancerbesked ofta svåra tankar, särskilt om man får höra att man har en långt framskriden sjukdom. Det finns olika sätt att hantera ett besked om cancer och det finns ingen mall för hur man ska göra.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Att prata kan hjälpa

Ett råd är att prata om det som har hänt och om de känslor man har med andra människor. Man kan gärna uppmuntra familj och vänner att ställa frågor. De flesta brukar vilja ställa upp och finnas till hands men vet inte riktigt hur de ska göra.

På sjukhusen finns alltid kuratorer och den som vill kan få tala med en präst. En del sjukhus ordnar också patientgrupper där man kan få möta personer i samma situation. Olika patientföreningar kan också ge stöd. Där kan man få hjälp och råd om hur man ska hantera sin situation. Många upplever stor hjälp av att få prata med andra i liknande situation, och ens egna erfarenheter kanske också kan hjälpa någon annan. Om man inte vill prata med någon kan det istället vara en hjälp att skriva ned det man upplever.

Via telefon och internet finns flera stödlinjer. Ingen av dem ger medicinska råd utan syftet är att informera, hjälpa och skapa kontakter. Adresser och kontaktinformation finns här.

Andras reaktioner

Även för de som står nära kan cancerbeskedet innebära en kris. Sjukvården erbjuder ofta även anhöriga samtalsstöd. Det kan också finnas grupper och stödprogram för anhöriga. Även patientföreningar kan vara ett stöd för dem som blir påverkade av en närståendes sjukdom.

Ibland är det svårt att veta hur man som cancersjuk ska förhålla sig till arbetskamrater och andra mer ytliga kontakter. En del kommer undvika att ställa frågor fast man själv vill berätta. Andra kanske uttrycker ett intresse som man istället upplever som påträngande. Man kan försöka hjälpa omgivningen på traven genom att berätta hur man önskar bli bemött.

En kvinna och ett barn sitter i en soffa och läser en barnbok.

Hjälp av anhöriga

En del människor tycker att det är svårt att berätta för anhöriga om diagnosen, behandlingen och om hur de känner sig. Ändå är det viktigt att man informerar sina närmaste, som då kan de ge bättre stöd.

Det kan vara bra att ta med en anhörig eller vän till läkarbesöken. Att få en cancerdiagnos och starta behandling innebär ofta mycket och omvälvande information. I ett första skede är det ofta svårt att ta till sig information och då kan det vara ett stöd att ha med någon som kan hjälpa till att lyssna, ställa frågor och bearbeta informationen. Det finns möjlighet att få närståendepenning om man tar ledigt från sitt arbete för att hjälpa en sjuk anhörig eller vän.

Faktagranskad av:

Josefin Fernebro

MD, PhD. Specialistläkare i gynekologisk onkologi och onkologi.
Karolinska Universitetssjukhuset