Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
Ett äldre par sitter på en parkbänk och tittar ut över ett vinterlandskap.

Att upptäcka KLL

Varje år diagnosticeras ca 550 personer i Sverige med KLL.

Varje år diagnosticeras ca 550 personer i Sverige med KLL. Man vet inte idag vad som orsakar sjukdomen. Sjukdomen anses generellt inte vara ärftlig, men hos vissa familjer har man sett flera fall av KLL eller liknande sjukdomar vilket talar för att det kan finnas en ärftlig påverkan i ovanliga fall. Ofta har patienten inte tydliga symtom vid diagnos utan KLL upptäcks i många fall av en slump vid t ex blodprovstagning av annan orsak eller att man upptäckt förstorade lymfkörtlar. 

Mer om att upptäcka KLL

Symtom

Ofta finns det inga tydliga symtom på KLL-sjukdomen.

Undersökningar och diagnos

Din läkare utför en kombination av undersökningar.