Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna klappar en häst.

Kommunikation

Det är viktigt att hålla en öppen och ärlig dialog med behandlande läkare och din kontaktsjuksköterska innan, under och efter behandling. Att vara en förespråkare för sin egen hälsa är ett bra sätt för att förstå den behandling du får för din cancersjukdom. Målet är att behandlingen också ska ge dig en så god livskvalitet med så få biverkningar som möjligt.