Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Socialt liv vid KLL

När man lever med en kronisk sjukdom som KLL är det viktigt att bygga ett starkt stödnätverk. Det finns olika sätt att hantera ett besked om cancer och det finns ingen mall, inga rätt eller fel, hur man ska känna eller hur mycket stöd man vill ha.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Ett äldre par sitter vid ett bord och fikar.

Att prata kan hjälpa

Man kan vända sig till sin läkare eller kontaktsjuksköterska om man har frågor kring KLL och dess behandling men ibland kan det vara bra att prata med andra om sina känslor och tankar. Kom ihåg att förutom nära anhöriga och vänner så finns t ex kuratorer och att prata med.

Hjälp av anhöriga

En del människor tycker att det är svårt att berätta för anhöriga om diagnosen, behandlingen och om hur de känner sig. Ändå är det viktigt att man informerar sina närmaste, som då kan de ge bättre stöd.

Det kan vara bra att ta med en anhörig eller vän till läkarbesöken. Att få en cancerdiagnos och starta behandling innebär ofta mycket och omvälvande information. I ett första skede är det ofta svårt att ta till sig information och då kan det vara ett stöd att ha med någon som kan hjälpa till att lyssna, ställa frågor och bearbeta informationen.

Stödgrupper

Ibland kan det kännas som att ingen förstår vad man som patient går igenom. Därför kan det vara bra att hitta en stödgrupp med andra människor som lever med KLL. Oavsett om man delar erfarenheter eller lär sig om olika behandlingar, så kan det göra att sjukdomen blir mer hanterbar genom att få kontakt med människor i samma situation.

Granskad av:

Jenny Klintman

MD, PhD, Specialistläkare hematologi och internmedicin
Skånes universitetssjukhus