Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Yrkesliv vid lungcancer

Möjligheten att kunna arbeta under sjukdomstiden styrs av många faktorer och avgörs i samråd mellan patient, läkare och arbetsgivare.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Hur är det att arbeta när man har fått en cancerdiagnos?

Det är på jobbet vi blir tagna i anspråk och känner gemenskap. Under sjukdomstiden kan arbetet fungera som en frizon där frågor om symtom och behandlingar läggs åt sidan. Det är också ett sätt att hålla kvar sin identitet; yrkesrollen är för många en avgörande del av vilka vi är. Andra vill istället ha minimal kontakt med jobbet.

Två personer på en arbetsplats.

Möjligheten att kunna arbeta under sjukdomstiden styrs av flera faktorer: vilken diagnos det rör sig om, hur omfattande behandlingen är, graden av biverkningar liksom vilka arbetsuppgifter man har. I praktiken är det ett beslut som fattas i samråd mellan patient, läkare och arbetsgivare.

Typen av arbete påverkar också. Det är skillnad på att jobba på lager med tunga arbetsuppgifter eller med administrativa uppgifter på kontor. Många vill arbeta i den mån de kan. Men både mentalt och fysiskt sätter det stopp många gånger.

Hur kan man berätta om sjukdomen på arbetsplatsen?

Man behöver inte berätta om sin sjukdom på arbetsplatsen, men ofta hjälper det att klara av den nya situationen om man talar om den.

I början kan det kännas svårt att ta upp sjukdomen. När sjukdomen småningom blir en del av livet, är det också lättare att tala om den. En sak som kan vara bra att komma ihåg är att de flesta människor är medkännande och det kan vara bra att försöka hjälpa omgivningen och berätta hur man vill bli bemött.

Faktagranskad av:

Roger Henriksson

Senior professor i onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus