Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna klappar en häst.

Att leva med bröstcancer

Hur påverkas livet av en cancerdiagnos? Här kan du läsa mer om hur det är att umgås, jobba och leva med bröstcancer.

Att få beskedet om cancer är svårt, speciellt för patienter som får diagnosen spridd/metastaserad bröstcancer kan beskedet vara känslomässigt överväldigande. Nästan alla upplever trötthet, både av beskedet och av att gå igenom en cancerbehandling. Starka känslor av oro och nedstämdhet drabbar de flesta. Overklighet och ilska – varför just jag? – är vanligt. När behandlingen väl påbörjats tycker dock många att de mår lite bättre. För även om den kan vara jobbig, vet man mer om vad som väntar. 

En del människor tycker att det är svårt att berätta för anhöriga om diagnosen, behandlingen och om hur de känner sig. Ändå är det viktigt att man informerar sina närmaste, då kan de ge bättre stöd. Man ska gärna ta med sig en anhörig till läkarbesöken. Den personen kan hjälpa med att prata med andra anhöriga. Under besöken är det också lätt att bli ”blockerad”, det kan finnas ett motstånd mot att ta in jobbig information. Därför är det bra att ha någon annan med sig som kan hjälpa dig att lyssna, ställa frågor och tillsammans med patienten bearbeta den information som ges. 

Att träffa andra kvinnor med bröstcancer upplever många kan vara ett stort stöd, medan andra föredrar att inte prata med andra som sin sjukdom Om man är intresserad av att träffa kvinnor som är eller har varit i en liknande situation som man kan vända sig till en lokal patientförening. Bröstcancerförbundet och Cancerfonden har en lista över lokala patientföreningar. Ta kontakt med dem, eller titta på deras hemsida.