Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Sex och samlevnad vid prostatacancer

De flesta behandlingar mot prostatacancer påverkar sexlivet. Detta kan vara ett stort problem för många män och deras partner. Därför är det bra om ni kan tala med varandra om de problem som uppstår.

Senast uppdaterad:

15 maj 2022

Ett äldre par ligger i sängen.

Prostatan är en av könskörtlarna och flera behandlingar som är aktuella vid prostatacancer kan ha en negativ effekt på sexlivet. 

Många som får hormonbehandling tappar den sexuella lusten, men bara det faktum att man har en sjukdom i underlivet eller besvär därifrån, kan vara hämmande. Detta kan vara ett stort problem för många män och deras partner. 

Efter operation för prostatacancer kommer erektionsförmågan ofta att försämras direkt. Om nerverna till svällkropparna inte skadats allt för mycket, förbättras den sedan under ett par års tid.

Efter strålbehandling brukar erektionsförmågan istället ofta att avta successivt under flera år. Sviktande erektionsförmåga kan behandlas på olika vis. Diskutera behandlingsalternativen med din läkare. 

Gemensamt för de olika behandlingarna är att det tar tid att lära sig använda dem på rätt sätt och att anpassa sexlivet till de nya förutsättningarna. Detta är ju något som både du och din partner får lära er att leva med. Det är bra om ni kan tala med varandra om de problem som uppstår. Även om sexlivet inte fungerar som det gjorde före prostatacancersjukdomen och dess behandling, är det väldigt viktigt att behålla den kroppsliga närheten – både med och utan kläder. Det kan vara på sin plats att betona att sex inte kan påverka sjukdomen negativt på något vis och inte medför några risker för partnern. 

Inför behandling bör du och din eventuella partner informeras, såväl muntligt som skriftligt, om de olika behandlingarnas påverkan på sexuell funktion och om hur den sexuella rehabiliteringen kan planeras. Sexuell rehabilitering innebär samordnade och multidisciplinära åtgärder för att främja patientens möjlighet att återvinna bästa möjliga sexuell funktion och sexuella välbefinnande. Rehabiliteringen bör utgå från ditt behov genom tydliga målinriktade insatser. Det är viktigt att ditt inflytande beaktas och säkras vid planering, genomförande och uppföljning. Vården bör vara öppen för en bred variation mellan olika individer när det gäller sexuell identitet och dess betydelse för patientens livssituation.

Faktagranskad av:

Roger Henriksson

Senior professor i onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus