Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna i en trädgårdsbutik.

Att upptäcka lungcancer

Tidig lungcancer ger ofta endast diffusa symtom. Det är viktigt att hitta lungcancer i ett tidigt stadium för att öka möjligheterna till bot och långtidsöverlevnad.

Tre nyckelsteg för att upptäcka lungcancer

Symtom

Tidig lungcancer ger ofta endast diffusa symtom.

Undersökningar

Vid symtom är det viktigt att lungröntgen genomförs.

Diagnos

Viktigt med snabb och korrekt diagnos.