Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna klappar en häst.

Att upptäcka bröstcancer

Mer än hälften av alla bröstcancer i Sverige upptäcks i dag inom screening och med regelbunden självundersökning av sina bröst kan man upptäcka nytillkomna symtom eller förändringar. Ju tidigare en tumör upptäcks desto större är chansen att bli helt frisk.

Tre nyckelsteg för att upptäcka bröstcancer

Symtom

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet

Undersökningar

Utredning innefattar vanligen trippeldiagnos

Diagnos

Det är viktigt att fastställa hur stor tumören är