Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Om KLL - kronisk lymfatisk leukemi

Den vanligaste formen av blodcancer hos vuxna

KLL är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna, och ca 550 personer i Sverige får diagnosen varje år. KLL är en typ av cancer i de vita blodkropparna. Denna oftast långsamt växande cancer är kronisk, vilket innebär att den är livslång. För en tredjedel av patienterna behövs aldrig någon läkemedelsbehandling ges. För de som behöver behandling kan sjukdomen oftast kontrolleras under många år med hjälp av olika behandlingsalternativ och i många fall kan man då leva som vanligt.

Bild på benmärg, med två förstoringar. I den ena förstoringen finns röda blodkroppar, en normal B-cell, och blodplättar. I den andra förstoringen finns onormala B-celler (Leukemi), som tränger ut de röda blodkropparna och blodplättarna.

KLL är en cancerform i B-celler – en typ av vita blodkroppar som också kallas B-lymfocyter.

B-celler bildas i benmärgen och släpps ut i blodomloppet för att hjälpa kroppen att bekämpa infektioner. B-celler passerar genom lymfsystemet, vilket inkluderar lymfkörtlarna och mjälten. Därför utgår man från att KLL också finns i lymfkörtlar och mjälte och inte bara ute i blodet.

Vid KLL bildas för många B-celler. De tränger ut andra friska celler i benmärgen, som röda blodkroppar och blodplättar. Detta kan leda till blodbrist med symtom som trötthet, brist på blodplättar med blödningsbesvär och kan öka risken för infektioner.

Vid KLL finns för många onormala B-celler i blodet och målet med behandlingen är att minska antalet av dessa.

Vad är inaktiv, vilande, KLL?

Om KLL är vilande betyder det att man har förhöjda värden av lymfocyter eller vita blodkroppar i blodet men att man ännu inte uppvisar några symtom. Medan KLL-sjukdomen är vilande kommer man att kallas till regelbundna kontroller av sjukdomen men behöver ännu inte någon behandling.

När behöver KLL behandlas?

När KLL börjar uppvisa symtom som trötthet pga blodbrist, viktnedgång, feber etc kan det vara dags att påbörja behandling.

Läs mer om KLL

Upptäcka

Varje år diagnosticeras ca 550 personer i Sverige med KLL.

Behandla

Hjälp och stöd

Att få diagnosen KLL kan kännas överväldigande men det finns hjälp och stöd att få.