Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Kommunikation och frågor

Det är viktigt att hålla en öppen och ärlig dialog med behandlande läkare och din kontaktsjuksköterska innan, under och efter behandling. Att vara en förespråkare för sin egen hälsa är ett bra sätt för att förstå den behandling du får för din cancersjukdom. Målet är att behandlingen också ska ge dig en så god livskvalitet med så få biverkningar som möjligt.

Senast uppdaterad:

21 mar 2023

Att leva med en cancerdiagnos är en mycket personlig upplevelse. Olika människors upplevelse av sjukdom kan skilja sig åt även om behandlingsresan ser liknande ut. Det är därför viktigt att ha en öppen och ärlig dialog med behandlande läkare för att förstå behandlingsplanen. Nedan finns tips för en god kommunikation som kan bidra till att skapa trygghet.

Prata symtom

Ibland kan det vara svårt att skilja på sjukdomssymtom och biverkningar av en behandling. Även om man tror att symtomet man upplever inte betyder något så är det viktigt att man pratar med sin behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska om symtom så att de kan bedöma och ge information om hur det kan hanteras.

För att lättare följa en behandlingsplan och hålla ordning på frågor och funderingar, så är det värdefullt att skriva ner tankar och upplevelser i en dagbok/ anteckningsblock som sedan tas med vid återbesök. Ett tips är att samla allt i en pärm.

Ställ frågor

Cancer är ett komplext område. Oavsett om man diskuterar genmutationer eller går igenom behandlingsalternativ är det viktigt att ställa frågor och säga till om man är osäker och inte förstår.

Att vara en förespråkare för sin egen hälsa är ett bra sätt för att förstå den behandling du får för din cancersjukdom. Målet är att behandlingen också ska ge dig en så god livskvalitet med så få biverkningar som möjligt.

Förstå alternativ

Det finns ibland flera olika behandlingsalternativ för samma grundtyp av cancer. Be behandlande läkare att berätta och förklara skillnader gällande till exempel varför en viss behandling valts, hur den fungerar, tid på behandling (tidsavgränsad eller kontinuerlig), risk för biverkningar och vad de olika alternativen betyder.

Berätta vilken typ av livsstil man har

Hur behandlingen ser ut kan delvis bero på hur man vill leva sitt liv, vissa har en mycket aktiv livsstil och för andra kan andra delar av livet vara det viktigaste.
Behandlande läkare bör ta hänsyn till patientens preferenser och livsstil när behandlingsplanen utformas.

Frågor är aldrig dumma

Varje fråga är viktig och förtjänar ett svar. Man ska inte vara rädd för att ställa samma fråga mer än en gång, eller att be sin läkare att använda enklare ord. Patientens egen förståelse och medverkan genom en god och öppen dialog med behandlande läkare och kontaktsjuksköterska är viktigt för bästa utfall. Det är viktigt att uppmärksamma biverkningar då vissa kan vara hanterbara och ibland undvikas om man hanterar dem i ett tidigt stadium.

 

Ladda ner förslag på frågor

Läs, ladda ner eller skriv ut