Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Hjälp och stöd vid lungcancer

Dina första steg vid en lungcancerdiagnos - se patientinformationsvideo här.

Senast uppdaterad:

27 maj 2024

En kvinna tittar ut genom ett fönster.

Hjälp och stöd vid lungcancer

Att drabbas av cancer kan vara svårt och chockartat men det finns möjlighet att få hjälp och stöd.

En cancerdiagnos väcker ofta många frågor och känslor. Man kan alltid vända sig till sin vårdpersonal med frågor, men det finns även andra sätt att få hjälp och stöd. På sjukhusen kan man erbjudas samtal med kurator eller en präst. Ibland kan det vara skönt att prata med andra som har upplevt samma sak och om man vill kan man kontakta Lungcancerföreningen, en ideell patientförening för alla som på något sätt drabbats av lungcancer, både patienter och närstående. Lungcancerföreningen har även en stödlinje för råd och stödsamtal.

Hjälp att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka. Att ta hjälp av en tobaksavvänjare och att använda rökavvänjnings-läkemedel ökar chansen att lyckas bli rökfri och att fortsätta vara rökfri i framtiden. Det finns hjälp att få via vårdgivaren på sjukhuset eller via vårdcentralen.

Inför och efter operation är det särskilt viktigt att vara rökfri för den som fortfarande röker. Totalt rökstopp 4-8 veckor före och lika lång tid efter operation kan halvera risken för komplikationer, framförallt sårläkningsproblem (infektioner) och hjärt- och lungkomplikationer. För den som har en planerad operation inom kortare tid än så är det viktigt att vara rökfri hela tiden fram till operation samt efter operationen.

För den med lungcancer

Patientinformationsvideo om lungcancer

 

 

Rättigheter

Rättigheter för den som drabbats av lungcancer.