Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
Närbild på en kvinna.

Att upptäcka äggstockscancer

Den starkaste enskilda riskfaktorn för att utveckla äggstockscancer är ärftlighet. Det står för ungefär en femtedel av fallen.

Riskfaktorer

Äggstockscancer är egentligen ett samlingsnamn för en grupp av flera olika sjukdomar, som kan uppkomma i olika delar av äggstocken. Orsakerna till äggstockscancer kan skilja sig åt från fall till fall, och ofta vet man inte exakt vad som orsakat cancern. Den starkaste enskilda riskfaktorn för att utveckla äggstockscancer är ärftlighet vilket orsakar cirka en femtedel av fallen. Ung ålder vid insjuknande eller flera fall av äggstockscancer och bröstcancer i släkten bör föranleda misstanke om ärftlig cancer. De vanligaste orsakerna till ärftlig äggstockscancer är genetiska förändringar (mutationer) i BRCA1- och BRCA2-generna. Utöver ärftlighet har hormonella och reproduktiva faktorer viss betydelse för risken att utveckla äggstockscancer. Barnlöshet, tidig debut av mens och sen början av klimakteriet, samt östrogenbehandling efter klimakteriet ökar risken något. Endometrios (livmoderslemhinna som växer utanför livmodern) kan ge en något ökad risk för viss typ av äggstockscancer och rökning fördubblar risken för äggstockscancer av viss typ. Skyddande faktorer innefattar bland annat omständigheter som minskar antalet ägglossningar i livet så som graviditet, amning samt användande av p-piller. Även kirurgisk borttagning av äggledaren och sterilisering har viss skyddande effekt.

Fyra nyckelsteg för att upptäcka äggstockscancer

Symtom

Äggstockscancer ger ofta vaga symtom.

Undersökningar

Flera olika undersökningar krävs för att vara säker.

Diagnos

I vilket stadium befinner sig cancern?

Ärftlig äggstockscancer

En ärftlig BRCA-mutation ger ökad risk för äggstockscancer.