Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En man och en kvinna matar får i en hage.

Att leva med prostatacancer

Hur påverkas livet av en cancerdiagnos? Här kan du läsa mer om hur det är att umgås, jobba och leva med prostatacancer.

Cancer kan göra ont när en tumör trycker eller spänner, eller genom att tumörcellerna producerar ämnen som får smärtnerverna att reagera. Smärtsignalerna leds via nerverna till ryggmärgen och vidare upp till hjärnan. Det är först när signalerna når hjärnan som man känner smärta. Kirurgiska ingrepp och/eller strålbehandling kan bidra till smärtorna, tillfälligt eller under längre tid.

Många som får beskedet cancer blir rädda för att det kommer att göra ont. Vi förknippar cancersjukdom med svåra smärtor. Men mycket svåra smärtor drabbar endast ett fåtal och det finns behandling att få. Samtidigt är smärta i samband med cancer psykiskt påfrestande. Den är ofta långvarig och påminner ständigt om sjukdomen. Att du som patient känner dig trygg och väl omhändertagen kan bidra till att smärtan känns lindrigare.

Om cancern har spridit sig är det vanligare att du får smärtor. Det är då viktigt att du får tillräckligt med smärtlindring i form av tabletter, stolpiller, eller om det är nödvändigt med sprutor. Det är viktigt att lindra smärtan så att din livskvalitet kan vara så god som möjligt och att kroppen får möjlighet att återhämta sig. Vid svåra smärtor används ofta morfinprodukter. Vinsten med att lindra smärtan är ofta större än risk att bli beroende så tveka inte att ta emot smärtlindring om detta rekommenderas av din läkare.

Blir du tvungen att ofta använda morfin eller andra smärtstillande medel kan du få besvär av trög mage. Det motverkas med fiberrik kost och laxerande medel.

Inkontinens och värmevallningar 

Många män med prostatacancer och deras närstående kan åtminstone periodvis uppleva betydande oro, ångest, kraftlöshet och nedstämdhet. Sömnstörningar är mycket vanligt i befolkningen och oro relaterade till prostatacancer kan göra sömnen sämre. 

Om du känner något av detta under längre perioder, ska du berätta det för dem som behandlar dig för prostatacancern eller för din allmänläkare. Det kan hjälpa att bara diskutera problemen med någon som man känner förtroende för. Ibland kan man behöva få kontakt med någon med särskild kompetens för att behandla sådana besvär. Kanske kan läkemedelsbehandling vara av värde. 

Vissa besvär som uppstått i samband med sjukdomen och behandlingen kan åtgärdas. Har du till exempel fått inkontinensproblem kan du få hjälp med träning och hjälpmedel av en uroterapeut eller sjuksköterska på urologmottagningen. 

Värmevallningar kan också dämpas med olika behandlingar.

Att leva med cancer

Socialt liv

Prostatacancer drabbar inte bara den som har fått diagnosen.

Yrkesliv

Det är bra att gå tillbaka till jobbet så tidigt som möjligt.

Sex och samlevnad

De flesta behandlingar mot prostatacancer påverkar sexlivet.

Kost och fysisk aktivitet

Den kost som är nyttig rent allmänt är även bra ur prostatasynpunkt.