Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
Närbild på en man.

Att upptäcka prostatacancer

Varje år får drygt 10 000 män i Sverige prostatacancer. Det betyder att ungefär var femte svensk man någon gång under sitt liv drabbas av prostatacancer.

Vanligaste formen av cancer i Sverige

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män, drygt 10 000 män diagnostiseras med prostatacancer i Sverige varje år och i 2018 levde 108 000 män med diagnostiserad prostatacancer i Sverige. Prognosen i dag är i många fall god, men prostatacancer är aldrig en lätt sjukdom.

Orsaker och riskfaktorer

Prostatacancer är en elakartad tumör inne i prostatan. Prostatan är en av mannens könskörtlar. Den producerar vätska som blandas med spermierna vid sädesuttömning. Körteln är stor som en valnöt och sitter runt urinröret, strax under urinblåsan. Kvinnor har ingen motsvarighet till prostatan. 

Det första symtomet på cancer är ofta att det blir svårt att kissa eftersom tumören växer och klämmer åt urinröret. Svårigheter att kissa behöver inte betyda att det är cancer. Prostatan börjar ofta växa vid 40 års ålder, vilket kan orsaka liknande symtom. Det kallas för godartad prostataförstoring och är helt ofarligt. Med stigande ålder ökar risken för prostatacancer. Varje gång kroppens celler delar sig finns en liten risk för att arvsanlag blir felkopierade så att cellen blir en cancercell. Av någon anledning är det särskilt vanligt i prostatakörteln.

En cancer som växer angriper vävnader och organ som ligger intill prostatan och kan växa in i dessa. Cancerceller kan också föras med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen. I de fall prostacancerns sprider sig vidare är det oftast till lymfkörtlar och skelett, speciellt skelett i höfter, bäcken och korsrygg. Spridning till andra organ är sällsynt. De vanligaste symtomen på spridning är smärtor i skelettet.

Svaret på frågan varför någon får prostatacancer är inte helt enkel. Vi vet att prostatacancer behöver det manliga könshormonet testosteron för att växa men i övrigt är inte orsakerna klarlagda. Man räknar med att några procent av all prostatacancer är ärftlig, till exempel om patienten har ärftlig BRCA-mutation. Sjukdomen är inte lika vanlig över hela världen. Det kan tyda på att prostatacancern är kopplad till bl a vår livsstil och kost. 

Det svenska Vårdprogrammet för prostatacancer anger att "övervikt och högt intag av animaliskt fett, rött  kött och mejeriprodukter är påvisats som riskfaktorer, medan risken verkar minska med ett högt intag av till exempel sojabönor, tomater, kålväxter, lök, grönt te och råg. Sambanden är emellertid inte så starka att man  kan ge några rekommendationer i syfte att förebygga uppkomsten av prostatacancer".

Tre nyckelsteg för att upptäcka prostatacancer

Symtom

Det vanligaste symtomet är att det blir svårare att kissa eller att du måste kissa ofta

Undersökningar

Det finns flera olika undersökningsmetoder vid prostatacancer.

Diagnos

När din läkare har gjort de undersökningar som behövs ställer han eller hon diagnosen.