Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Yrkesliv vid äggstockscancer

Vid äggstockscancer blir man sjukskriven efter operationen och under kommande cytostatikabehandling. Man får ersättning enligt aktuella regler och riktlinjer och de försäkringar man har. Många behöver också en tids sjukskrivning efter att behandlingen avslutats för att hinna återhämta kraft innan återgång till arbete.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Komma tillbaka till arbetet

För att hämta krafter och komma tillbaka till vardag och yrkesliv finns möjligheter till stöd och hjälp. Efter avslutad behandling kan man få en vistelse på ett rehabiliteringscenter där man får träffa andra drabbade samt får hjälp med rehabilitering med stöd av till exempel psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietister. Rehabiliteringen ser lite olika ut i olika regioner, men man kan prata med sin kontaktsjuksköterska för att få veta vad som gäller där man bor.

En kvinna på ett kontor.

Om man börjar arbeta igen, ska man inte kräva för mycket av sig själv för snabbt. Många upplever att det är svårt att klara av ett arbetet precis som förr i början. Deltidsarbete under en period kan då vara en lösning. Efter en tid kan heltidsarbete vara möjligt igen.

Faktagranskad av:

Josefin Fernebro

MD, PhD. Specialistläkare i gynekologisk onkologi och onkologi.
Karolinska Universitetssjukhuset