Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Kost och fysisk aktivitet vid prostatacancer

Den kost som är nyttig rent allmänt är även bra ur prostatasynpunkt. Med andra ord – är mycket grönsaker, frukt och fisk, och inte så mycket kött och animaliskt fett. Fysisk aktivitet är också viktigt.

Senast uppdaterad:

15 maj 2022

I förgrunden en skål med yogurt, müsli och frukt. I bakgrunden en smoothie.

Kosten är viktig för hälsan i allmänhet och för hjärtat och blodkärlen i synnerhet. Forskning talar för att övervikt ökar risken för att drabbas av allvarlig prostatacancer och att stora mängder socker ofta leder till övervikt. Du kan läsa mer om kost på Livsmedelsverkets webbplats. Om du har problem med aptiten och ofrivilligt minskar i vikt, bör du prata med din kontaktsjuksköterska för att få kostråd och kontakt med en dietist. En del livsmedel och näringsämnen har i vetenskapliga undersökningar haft samband med en något lägre risk att utveckla prostatacancer, men resultaten är osäkra. Man kan därför inte ge några rekommendationer om kost i syfte att minska risken för prostatacancer.

Vid hormon behandling för prostatacancer är det extra viktigt att du få i dig tillräckligt med kalk för att inte skelettet ska bli skört. Mjölk, fil och yoghurt, eller motsvarande vegetariska kalkberikade produkter, är för många den största källan till kalk. Ost till en smörgås innehåller lika mycket kalk som ett glas mjölk. Även bladgrönsaker och nötter är rika på kalk. Om du har problem med aptiten och ofrivilligt minskar i vikt, eller har svårt att äta varierad mat med frukt och grönsaker, bör du prata med din kontaktsjuksköterska för att få kostråd och kontakt med en dietist. Hen kan förmedla kontakt med en dietist, som kan hjälpa dig att få en fullfärdig kost och bedöma om du behöver något kosttillskott i tablettform.

Det är dessvärre svårt att studera enskilda kostfaktorers inverkan på riskerna för olika cancersjukdomar. Det man kan säga är att man ska äta sådant som vi sedan länge vet är nyttigt i allmänhet: mycket grönsaker, frukt och fisk.

Det som kan vara rätt och riktigt under ett skede av sjukdomen, kan vara direkt fel under ett annat. En frisk man ska egentligen inte ändra sin livsföring för att minska sin risk för att drabbas av prostatacancer – han ska ändra sin livsföring för att förbli frisk. Man måste vidga perspektivet och se till hälsan i stort. Detsamma gäller för män med en liten prostatatumör och för dem som har genomgått botande behandling.

Har du fått en behandling som tar bort manligt könshormon är det extra viktigt att få i sig tillräckligt mycket kalk och D-vitamin.

I sena skeden av sjukdomen är aptitlöshet och viktnedgång vanligt. Då är det viktigast att du äter sådant som är gott, även om det är gräddglass med sylt! För din partner kan det vara sorgligt att laga mat som inte blir uppäten. Då är det bra att veta att aptitlösheten och viktnedgången kan vara en oundviklig del av sjukdomen. Att tala om detta är klokt, både med sin partner och med sin läkare.

Ibland kan det vara lämpligt att få extra energi med så kallade näringsdrycker. Dessa skrivs ut av dietisterna vid sjukhusen.

Det finns bra belägg för att man hanterar påfrestningar av sjukdomen och av behandlingar bättre om man är i god allmän kondition. De allra flesta klarar av någon form av daglig motion. Även det lilla är bättre än inget! Ett varv kring kvarteret morgon och kväll kan vara en bra start. Målet bör om möjligt vara att promenera eller cykla åtminstone en halvtimme varje dag. För dem som har svårt med balansen kan stavgång kanske vara en möjlighet.

Om rökning säger det nationella vårdprogrammet att:

«Tobaksrökning har ett flertal väldokumenterade negativa hälsoeffekter, inklusive ökad komplikationsrisk vid kirurgiska ingrepp. Förutom dessa finns viss evidens för att tobaksrökning ökar risken för män att drabbas av aggressiv prostatacancer, få återfall efter kurativt syftande behandling för prostatacancer och dö av prostatacancer. Män med konservativt behandlad lågrisk eller mellanrisk prostatacancer löper större risk för att dö av rökningsrelaterade sjukdomar än av sin prostatacancer»

Faktagranskad av:

Roger Henriksson

Senior professor i onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus