Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna och ett barn sitter i en soffa och läser en barnbok.

Att leva med äggstockscancer

Hur påverkas livet av en cancerdiagnos? Här kan du läsa mer om hur det är att umgås, jobba och leva med äggstockscancer.

Att få ett cancerbesked är omvälvande och kan i ett slag kasta omkull tillvaron. Inte bara den som är sjuk drabbas utan även närstående och vänner påverkas. Att få veta att man drabbats av en livshotande sjukdom genererar ofta svåra tankar med rädsla, oro och ibland ångest. Alla har olika behov men många blir hjälpta av att prata med någon, antingen någon man känner eller med någon från sjukhuset eller från en patientförening. Yngre kvinnor som drabbas av äggstockscancer kan av behandlingen komma in i ett tidigt klimakterium eftersom östrogen som produceras av äggstockarna försvinner. Ibland kan man behöva östrogenersättning under en period. Den som förlorat sina äggstockar kan inte längre få barn, vilket för många är en stor sorg.

Behandlingen kan ge biverkningar och sjukdomen symtom. Det är viktigt att man tar hand om sig, lyssnar på kroppen och vilar när man behöver.

Trötthet - fatigue

Extrem trötthet eller fatigue är vanligt hos cancerpatienter. Fatigue är välkänt inom cancervården och orsakas dels av sjukdomen i sig men även av den behandling som ges. Fatigue är svår att vila bort och kan för en del kvarstå under lång tid efter avslutad behandling.

Det finns ingen effektiv behandling mot fatigue men studier har visat att fysisk aktivitet till viss mån kan lindra tröttheten. Ett sätt att hantera tröttheten är att planera in aktiviteter till den tid på dagen då man har mest energi och prioritera sådant som är lustfyllt, då även detta kan ge energi. Behöver man vila är det bättre att vila flera korta stunder istället för en lång.

Illamående

Illamående är vanligt förekommande vid cancer och cancerbehandling. Vid äggstockscancer kan illamåendet förstärkas något eftersom man ofta har tumör i buken, som kan påverka magsäck och tarmar.

Idag finns det läkemedel som används förebyggande för att hindra att illamående ska uppstå. För att hantera illamående som ändå uppkommer är det bra att äta små portioner mat lite oftare, att dricka mellan måltiderna istället för till maten samt att vila en stund med huvudet högt efter måltid. Har man svårt att få i sig tillräckligt med näring kan man få hjälp av en dietist som också kan förskriva näringsdrycker.

En kvinna sitter vid ett köksbord och fikar.

Smärta

Smärta är ett vanligt symtom vid cancer och även så vid äggstockscancer. Eftersom sjukdomen ofta sitter i buken är det inte sällan där smärtan sitter. Smärta är en subjektiv upplevelse och ingen annan kan avgöra hur ont man har.

Smärta kan ge upphov till ångest och oro och kan ta mycket kraft och energi som behövs till annat. Därför rekommenderas ofta att smärtan behandlas och detta kan oftast göras med vanliga värktabletter (t ex paracetamol och ibuprofen), ibland i kombination med starkare morfinpreparat.

Hårförlust (alopeci) vid cytostatikabehandling

Håravfall är en av de mest stigmatiserande biverkningarna av cytostatika. Plötsligt kan omgivningen se vad man går igenom! Håravfallet orsakas av att cytostatikan stör celldelningen i hårsäckarna och håret faller av. Inte all cytostatika ger upphov till håravfall men vid den vanligaste behandlingen som ges vid äggstockscancer (karboplatin/paklitaxel) sker total alopeci på huvud, ögonbryn, ögonfransar och kroppsbehåring.

Håravfallet kommer efter första eller andra kuren och kan upplevas som mycket traumatisk. Håravfallet är temporärt och efter avslutad behandling växer håret ut igen. Kontaktsjuksköterskan kan berätta mer om vad som gäller vid just den behandling man ska få.

Svårt besked

Att få beskedet cancer är svårt. Starka känslor av rädsla, oro och nedstämdhet drabbar de flesta. Känslor av overklighet och ilska är vanligt. Ofta upplevs ovissheten innan man har ett diagnosbesked och vetskap om planerad behandling som det värsta. När behandlingen väl påbörjats tycker dock många att de mår lite bättre.

Många kvinnor med äggstockscancer lever med en kronisk sjukdom. Behandling ges i omgångar med viloperioder mellan behandlingarna. Det gör att både det fysiska och psykiska måendet kan variera beroende på hur sjukdom och behandling just för tillfället ser ut.

Hjälp och stöd finns alltid att få från kontaktsköterskan, eller från en kurator. Att ta del av andras erfarenheter av att vara sjuk i äggstockscancer är ofta ett stort stöd.

Att leva med cancer

Socialt liv

Utöver de praktiska frågorna väcker ett cancerbesked ofta svåra tankar, särskilt om man får höra att man har en långt framskriden sjukdom.

Yrkesliv

Vid äggstockscancer blir man sjukskriven efter operationen och under kommande cytostatikabehandling.

Sex och samlevnad

En cancerdiagnos får både fysiska och psykiska konsekvenser. Sexlivet kan bli lidande.

Kost och fysisk aktivitet

Du som har drabbats av äggstockscancer kan få problem med maten. Minskad aptit, smakförändringar och viktförlust är vanliga exempel.