Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna sitter framför datorn vid ett köksbord.

Att behandla äggstockscancer

Behandlingen av äggstockscancer utvecklas hela tiden och man lever idag längre med sjukdomen än tidigare. 

Det är flera faktorer som styr vilken behandling som är mest lämplig för den enskilda patienten. Av betydelse är bland annat hur spridd sjukdomen är, typen av celler samt hur mycket och vilken behandling en person bedöms kunna tåla. Oftast används en kombination av kirurgi, cytostatika och målstyrda läkemedel. Strålbehandling har ett begränsat värde vid äggstockscancer och används därför sällan.

Mer om behandling av äggstockscancer

Operation

Målet är att ta bort all synlig tumör.

Cytostatika

Kallas även cellgifter eller kemoterapi.

Målriktad behandling

Verkar mot de ämnen eller strukturer som är avvikande.

Då cancern inte går att bota

Behandling för att förlänga livet och lindra symtom.

Rehabilitering

Du får stöd av en kontaktsjuksköterska.

Efter avslutad behandling

Regelbundna kontroller hos läkaren.

Prognos

Många lever idag längre med äggstockscancer än tidigare