Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Om prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige

Vanligaste formen av cancer i Sverige

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Varje år får drygt 10 000 män i Sverige prostatacancer Det betyder att ungefär var femte svensk man någon gång under sitt liv drabbas av prostatacancer.

Prostatacancer är starkt åldersberoende. Sjukdomen förekommer sällan före 50 och nästan aldrig före 40 års ålder. Den ökade diagnostiska aktiviteten har gjort att medianåldern vid diagnos sjunkit från 74 till 69 år 1995–2005.

Cirka 85 procent av de prostatacancerfall som upptäcks tidigt botas. Förutom dem som botas kan ett stort antal män leva och må bra under många år. 

Trots de medicinska framgångarna är prostatacancer en allvarlig sjukdom. Enligt det svenska Vårdprogrammet är prostatacancer den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige, och angavs som dödsorsak för 2 345 (5,3 %) av de svenska män som avled i 2017. Den åldersspecifika och åldersstandardiserade dödligheten i prostatacancer har minskat under de senaste 15 åren, särskilt för män under 75 år där minskningen har varit närmare 35 %. Antalet svenskar som dör i sjukdomen har däremot varit tämligen oförändrat kring 2 400 män årligen under de senaste 10 åren, eftersom antalet äldre män i befolkningen ökar.

Risken för spridning ar större vid sen upptäckt och kan då orsaka många problem som inte enbart har att göra med prostatacancercellerna. Samtidigt bör man komma ihåg att prostatacancer inte enbart drabbar prostatans celler. Sjukdomsförloppet och behandlingen kan vända upp och ner på livet - även i godartade fall. Framtidsplaner kanske måste skjutas åt sidan. Oro för återfall och funderingar om alltifrån den egna identiteten till sexualitet och samliv blir plötsligt en del av vardagen.

Läs mer om prostatacancer

Upptäcka

Varje år får drygt 10 000 män i Sverige prostatacancer.

Behandla

Prognosen för prostatacancer är ofta god.

Hjälp och stöd

Du som drabbats av prostatacancer kan få hjälp.

Myter & fakta

Vad är sant och falskt om prostatacancer?