Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Om äggstockscancer

De flesta som drabbas av äggstockscancer är över 50 år.

Sjunde vanligaste cancerformen bland kvinnor

Äggstockscancer är den sjunde vanligaste cancerformen bland kvinnor, och i Sverige diagnostiseras ungefär 700 nya fall per år. Äggstockscancer uppstår genom att någon av äggstockens celler börjar dela sig ohämmat, ofta på grund av något fel i cellens arvsmassa (DNA), och en elakartad tumör bildas. Det finns flera cancerformer som utgår från celler i och omkring äggstockarna, och dessa ingår alla i gruppen som kallas äggstockscancer. Till exempel brukar även äggledarcancer räknas in i denna grupp.

Äggstockscancer är ovanlig hos kvinnor under 30 år och majoriteten av de som drabbas är över 50 år. Positivt är att antalet kvinnor som insjuknar i äggstockscancer minskar. Orsaken är inte helt klarlagd men en teori är att minskningen delvis har med ett ökande användande av p-piller att göra. P-piller gör att antalet ägglossningar i livet minskar vilket antas skydda mot äggstockscancer. Symtomen på äggstockscancer kommer oftast smygande och kan vara svåra att upptäcka i tid, vilket gör att sjukdomen hos de flesta är spridd redan vid diagnos. Sjukdomen kallas därför ibland ”bukens tysta tumör”. Idag finns god kunskap om äggstockscancer och framsteg görs hela tiden när det gäller nya behandlingar för sjukdomen.

Läs mer om äggstockscancer

Upptäcka

Ärftlighet står för ungefär en femtedel av fallen.

Behandla

Behandlingen av äggstockscancer gör ständiga framsteg.

Hjälp och stöd

Du som drabbats av äggstockscancer kan få hjälp.