Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
En kvinna betraktar tankfullt en datorskärm.

Att behandla bröstcancer

Behandling av bröstcancer ska ske enligt en behandlingsplan, som utformas efter sjukdomen och de individuella förutsättningarna.

Efter en bröstcancerdiagnos brukar behandlingen, antingen operation eller onkologisk behandling, påbörjas så snart som möjligt. Det är inte alltid så lätt att ta till sig all information och ställa rätt frågor när man precis har fått ett cancerbesked, men det är alltid en fördel om man själv är förberedd när man går till läkaren. Det kan därför vara bra att göra en lista med frågor och sådant man vill berätta eller fråga om så att man inte glömmer något, och ta med sig vid sitt besök. 

Behandlingsplan för bröstcancer

När läkaren gör behandlingsplanen tar hen hänsyn till en rad olika saker, till exempel vilken sorts tumör det rör sig om, hur stor den är och huruvida cancern har spridit sig till lymfkörtlar i armhålan. Om patienten har kommit i klimakteriet har också betydelse för val av behandling.

Som patient och anhörig är det bra att försöka sätta sig i hur behandlingsplanen ser ut. Om det är något man undrar över eller inte förstår kan man alltid fråga sin läkare eller sin kontaktsjuksköterska. Det är viktigt att noggrant följa de instruktioner man får, till exempel att man ska söka hjälp vid tecken på infektion eller andra oväntade eller besvärliga biverkningar.

Olika behandlingsmetoder för bröstcancer

Behandlingsplanen vid bröstcancer skiljer sig åt beroende på om cancern är lokaliserad endast till bröstet och eventuellt lymfkörtlar i armhålan, så kallad tidig/primär bröstcancer, eller om cancern spridit sig till andra organ, så kallad spridd eller metastaserad bröstcancer. I Sverige baseras behandlingsrekommendationerna på det Nationella Vårdprogrammet för bröstcancer, som i sin tur är baserat på forskningsdata från kliniska studier.

Vid tidig/primär bröstcancer opereras tumören bort och ofta ges utöver detta onkologisk behandling med läkemedel och eller strålbehandling för att eliminera eventuell förekomst av kvarvarande cancerceller i kroppen och på det sättet minska risken för framtida återfall. Det vanligaste scenariot är att man börjar med operation och att man baserat på tumörens utbredning och biologiska egenskaper erbjuder postoperativ behandling (även kallat adjuvant behandling). Ibland ges dock en del av den onkologiska behandlingen redan före operationen, så kallad preoperativ eller neoadjuvant behandling.

Vid spridd/metastaserad bröstcancer är det i regel inte möjligt att bota sjukdomen utan istället ges tumörbromsande behandling. Syftet med behandlingen vid spridd bröstcancer är att bromsa tumörväxten och därmed minska sjukdomsrelaterade symtom och att förlänga överlevnaden. Det är viktigt att i möjligaste mån begränsa eventuella biverkningar av behandlingen för att bibehålla en god livskvalitet.

Utöver operation kan behandlingen vid bröstcancer bestå av en eller flera av följande alternativ:

  • Cytostatika (cellgiftsbehandling)

  • Antihormonell behandling (endokrin behandling)

  • Målriktade behandlingar

  • Anti-HER2 behandling

  • Immunterapi

  • Bisfosfonat-behandling eller annan skelettstärkande behandling

  • Strålbehandling

Det finns mer information om de olika behandlingarna nedan.

Att ta hand om sig

Cancerpatienter bör försöka leva så hälsosamt som möjligt. Att sova tillräckligt, äta balanserat och näringsriktigt, undvika rökning och alkohol och att försöka motionera efter egen förmåga är bra. Detta kan göra det lättare att orka med de psykiska och fysiska påfrestningarna som behandlingen kan innebära.

Olika människor hanterar sin situation på olika sätt, men ofta kan det kännas tryggt att upprätthålla umgänge och sociala nätverk på en nivå som man känner att man orkar med.

Det finns flera sätt att behandla bröstcancer

Operation

De flesta med tidig bröstcancer genomgår en operation.

Strålbehandling

Strålbehandling är mycket vanligt efter bröstbevarande kirurgi.

Cytostatika

Cytostatika kallas även cellgiftsbehandling eller kemoterapi.

Endokrin behandling

Läkemedel som blockerar eller minskar mängden östrogen i blodet.

Målriktad behandling

Angriper specifika mekanismer i tumörcellen.

Anti-HER2 behandling

Används vid HER2-positiv cancer.

Immunterapi

Stimulerar kroppens egna försvarsmekanismer.

Bisfosfonat-behandling eller annan skelettstärkande behandling

Skelettstärkande behandling kan också ges till patienter med spridd/metastaserad bröstcancer.

Uppföljning

Du har rätt till uppföljning efter din behandling.