Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Leva med spridd bröstcancer- Livskvalitet, egenvård och patienträttigheter

I utbildningen ” leva med spridd bröstcancer- Livskvalitet, egenvård och patienträttigheter” får du verktyg för att kunna ta hand om dig själv eller en närstående, som lever med spridd bröstcancer, på bästa sätt.

Senast uppdaterad:

12 sep 2023

Netdoktor.se har utformat alla delar av utbildningen som är faktagranskad av medicine doktor Maria Ekholm, ÖL på Onkologkliniken i Jönköping. Utbildningen har fått oberoende ekonomiskt stöd av AstraZeneca.

Vill du ta del av utbildningen klicka här https://www.netdoktor.se/upplysningskampanjer/leva-med-spridd-brostcancer