Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Lungcancer är den cancerform som tar flest liv

Tidig upptäckt med screening kan rädda liv

 

Lungcancer är den cancer som leder till flest dödsfall i världen. Anledningen till detta är att många patienter med lungcancer upptäcks för sent, när sjukdomen är för allvarlig för att kunna botas.

Vi på AstraZeneca har en ambition att hjälpa till att utrota lungcancer som en dödlig sjukdom, men för att nå detta mål måste fler patienter upptäckas tidigare. Screening av riskgrupper och kontakt med läkare om man upplever symtom kan bidra till tidigare diagnos och behandling.

Vanliga symtom kan vara:

  • Envis hosta
  • Bröstsmärta
  • Andnöd
  • Pipande eller väsande andetag
  • Blod vid hosta
  • Ökad trötthet
  • Viktminskning
 

Tidig upptäckt och screening räddar liv

Lungcancer i Sverige

I Sverige drabbas drygt 4000 personer av lungcancer varje år. Under 2020 avled fler än 3500 svenskar i lungcancer.

Sen diagnos

Många drabbade får sin diagnos sent eftersom symtomen kan vara svåra att upptäcka.

Tidig upptäckt räddar liv

Tidig upptäckt är den enskilt viktigaste åtgärden för att kunna bota fler patienter och rädda liv. Därför måste kännedomen öka kring tidiga symtom så att fler söker hjälp i tid.

 

Genom screeningprogram för lungcancer skulle vården kunna identifiera personer med tidigt utvecklad lungcancer. Enligt en rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) skulle lungcancerscreening bidra till att rädda 143 liv per år. 

“Klandra inte mina patienter för att de fått lungcancer. Tänk i stället på hur viktigt det är att upptäcka lungcancer i tid.”

Se film

 

Lungkollen symtomtest

Webbtestet Lungkollen syftar till att uppmärksamma personer med diffusa symtom eller riskfaktorer för lungsjukdom att söka vård i tid.

 

Alla med lungcancer förtjänar omsorg och medkänsla

När någon får lungcancer ställs ofta frågan "har du rökt?". Frågan baseras på myten om att lungcancer enbart är "rökarens sjukdom". Det är den inte. Har du lungor kan du få lungcancer.

Att ställa frågan antyder också att de som drabbats får skylla sig själva. Det är fel och orättvist. Alla som drabbas av cancer förtjänar samma medkänsla och omsorg, utan undantag.

Vi uppmanar alla att sluta ställa fel fråga – har du rökt? – och i stället fråga ”hur mår du?" eller ”kan jag hjälpa dig på något sätt?”. 

“Fråga inte om jag har rökt. Alla som har lungor kan få lungcancer.“

Se film

 

Ändra samtalet från skuld och skam till fakta

Myten om att lungcancer enbart är "rökarens sjukdom" kan få dödliga konsekvenser. Icke-rökare kan ignorera symtom under den falska tron att de omöjligen kan ha lungcancer eftersom de aldrig har rökt. Även vårdpersonal kan avfärda lungcancer som en möjlig orsak till symtomen. Som ett resultat kan värdefull tid gå förlorad och fler kan dö av sjukdomen.

Även många som röker eller har rökt avvaktar med att gå till doktorn med sina symtom av rädsla för domen att "de själva orsakat detta". Symtomen förvärras, cancern kan sprida sig och situationen blir svårare än den skulle ha blivit om de känt sig bekväma att söka vård när de först misstänkte att något kunde vara fel.

Den skuld och skam många känner – oavsett om man rökt eller inte - lägger en känslomässig börda på en redan överväldigande situation. Genom att ta bort skulden och skammen så ger vi människor med lungcancer samma förutsättningar att bekämpa sin sjukdom som alla andra med en cancerdiagnos.

“Fråga inte om jag har rökt. Fråga i stället hur jag mår efter mina behandlingar mot min lungcancer.“

Se film

Hur kan du hjälpa till?

Gilla, dela och sprid våra budskap i kampanjen.

Sluta ställ frågan ”har du rökt?”. Visa omsorg och medkänsla i stället.

Stöd Lungcancerföreningens arbete genom att bli medlem eller genom en gåva.

AstraZeneca och Lungcancerföreningen driver tillsammans denna kampanj, som är del av en global rörelse, med syfte att bryta stigmatiseringen av lungcancer och i stället uppmuntra till ökad förståelse för hur vi kan hjälpa människor att leva med sin lungcancer.