Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Precisionsmedicin

Precisionsmedicin är en form av medicin som använder information om tumörens eller en persons egna gener eller proteiner för att förebygga, diagnostisera eller behandla sjukdomar. Vid cancer använder precisionsmedicin specifik information om en persons tumör för att hjälpa till att ställa en diagnos, planera behandling, ta reda på hur väl behandlingen fungerar eller få en uppfattning om prognosen för en patient. Exempel på precisionsmedicin inkluderar användning av riktade terapier för att behandla specifika typer av cancerceller, eller användning av tumörmarkörtester för att diagnostisera cancer.

Senast uppdaterad:

15 maj 2022

Precisionsmedecin är medicinsk vård som är av nytta för särskilda patientgrupper. Dessa särskilda patientgrupper identifieras med hjälp av genetiska tester eller biomarkörtester. Behandlingar som tillhandahålls baserat på biomarkörtester kallas också målriktad behandling.

Under de senaste åren har forskning visat att vissa mutationer påverkar cancer, vilket nu också har blivit dokumenterat för prostatacancer. Vissa mutationer kan öka risken för cancer och påverka hur cancer utvecklas. Mutationer kan antingen vara ärftliga (= könslinje) eller uppträda spontant i patientens tumör (= somatisk).

BRCA är en typ mutation som påverkar sjukdomsutvecklingen. Man kan i dag testa för BRCA och resultatet kan påverka valet av behandling

För att undersöka om en patient är bärare av denna mutation kan man ta ett blodprov och/eller ta ett vävnadsprov (andra testmetoder är också under utveckling). Medan blodprovet kommer att hitta patienter med ärftlig BRCA, kan vävnadsprovet (alternativt ctDNA-testet) hitta patienter med somatiska mutationer.  

Faktagranskad av:

Roger Henriksson

Senior professor i onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus