Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Stamcellstransplantation

Behovet att behandla med stamcellsstransplantation har minskat i takt med att andra behandlingsalternativ har tillkommit men kan fortfarande bli aktuellt i vissa fall.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Stamcellstransplantation.

Granskad av:

Jenny Klintman

MD, PhD, Specialistläkare hematologi och internmedicin
Skånes universitetssjukhus