Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Kliniska prövningar av KLL

Kliniska prövningar är studier av nya sätt att förebygga, upptäcka och behandla cancer.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

En äldre man samtalar med en sjukvårdare.

Att delta i en klinisk prövning kan innbära att man provar nya kombinationer eller scheman av redan kända läkemedel eller att man ibland studerar effekter av helt nya läkemedel. Då behandlingarna är nya kan det finnas okända risker eller nackdelar. Det är viktigt att väga alternativ och ha en öppen dialog med behandlande läkare innan man bestämmer sig för att delta.

Enligt de nationella riktlinjerna för KLL ska man eftersträva att erbjuda behandling inom ramen för kliniska prövningar. Om man är intresserad att delta i en klinisk prövning kan man därmed fråga sin behandlande läkare om något sådant alternativ finns.

Granskad av:

Jenny Klintman

MD, PhD, Specialistläkare hematologi och internmedicin
Skånes universitetssjukhus