Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Hit kan man vända sig om man har drabbats av KLL

Här är några tips på vart man kan vända sig om man har diagnosticerats med KLL.

Senast uppdaterad:

20 maj 2022

Vy mot havet. Vågor rullar mjukt in.

Att drabbas av KLL – kronisk lymfatisk leukemi – kan leda till stor påverkan i livet. Förutom familj och vänner, behandlande läkare och kontaktsjuksköterska finns patientföreningen Blodcancerförbundet, www.blodcancerforbundet.se, dit man kan vända sig om man har frågor och funderingar.

I vissa delar av landet kan det finnas lokala KLL-stödgrupper, där man kan träffa personer i samma situation och där man som patient eller anhörig kan få stöd.

Information om KLL finns också på www.1177.se.

Cancerfondens cancerlinje

Hit kan man vända sig om man har frågor och funderingar om cancer, vill ha stöd eller skriftlig information från vårdpersonal med kunskap om cancer. Råd om behandling i enskilda fall ges inte. Här kan man också söka en samtalsvän att prata med.

Läs mer på www.cancerfonden.se/rad-och-stod/cancerlinjen

Granskad av:

Jenny Klintman

MD, PhD, Specialistläkare hematologi och internmedicin
Skånes universitetssjukhus