Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp
Två skrattande kvinnor i en trädgårdshandel.

Att leva med lungcancer

Hur påverkas livet av en cancerdiagnos? Här kan man läsa mer om hur det kan vara att leva med lungcancer.

Att få besked om att man drabbats av cancer är ofta inte lätt att hantera. Alla som drabbas känner någon form av oro, ångest och rädsla. Sjukdomen påverkar inte bara den som drabbats, utan även den närmaste omgivningen.

Frågor som ofta dyker upp kan vara: Vad innebär det här för mig? Kommer jag att överleva? Kommer det att göra ont? Vad ska jag säga till familjen och vännerna?

Den första tiden kan man ha svårt att koncentrera sig, uppleva overklighetskänslor och känna sig rastlös, rädd och nedstämd. Tiden från diagnos tills man får slutgiltigt besked om allvaret i sjukdomen och den kommande behandlingen kan upplevas som mycket påfrestande. Det är svårt att förhålla sig till sjukdomen innan man fått tillräcklig information.

Att leva med cancer

Socialt liv

Ett cancerbesked är svårt för alla inblandade men det hjälper ofta att prata om det.

Yrkesliv

Hur är det att arbeta när man har fått en cancerdiagnos?

Sex och samlevnad

En cancerdiagnos får både fysiska och psykiska konsekvenser. Sexlivet kan bli lidande.

Kost och fysisk aktivitet

Bra att känna till om kost och fysisk aktivitet vid cancersjukdom.