Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp

Sveriges finaste utmärkelse till kämpe för patienters livskvalitet

Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022, som delas ut i samarbete med AstraZeneca, tilldelas professor Yvonne Brandberg, psykolog och forskningsledare vid Karolinska Institutet. Hon uppmärksammas av Bröstcancerförbundet för sitt outtröttliga arbete för att tydliggöra att det är en hel människa som behandlas- inte bara en tumör.

Senast uppdaterad:

05 jan 2023

Foto:fotograf Tomas Enqvist

Yvonne Brandberg får Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 för ”sin långvariga och enträgna forskning där fokus ligger på att undersöka och förbättra människors upplevelser och erfarenheter av att screenas för, diagnostiseras med och behandlas mot cancersjukdom”. I motiveringen betonas också att hennes studier är ett viktigt och patientnära komplement till annan bröstcancerforskning eftersom de handlar om patienters livskvalitet.

Yvonne Brandberg utnämndes år 2008 till professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi. Hennes engagemang för de psykosociala frågorna väcktes på 80-talet då hon lockades till Radiumhemmet för att leda en studie om antihormonbehandling och livskvalitet vid bröstcancer. Den följdes av ytterligare studier och så småningom en avhandling om psykosociala aspekter av information, prevention och behandling av cancer. Sedan dess har hennes åtaganden växt med rader av uppdrag i vetenskapliga kommittéer.

– Allt fler bröstcancerpatienter lever längre, men jag ser stora brister i rehabilitering och ett undermåligt omhändertagande av komplikationer av de nya behandlingarna, säger hon. Det är självklart bra att nya läkemedel utvecklas, men även livskvaliteten behöver diskuteras så att patienter kan få hjälp att ta ett beslut om vilken behandling som blir bäst ur alla aspekter.

Tillsammans med sin forskargrupp på Karolinska Institutet har Yvonne Brandberg också ägnat sig åt studier om kvinnor som genomgått bröstoperationer för att minska sin risk för ärftlig cancer. Forskningen har fokuserat på hur människor reagerar på att de har en ökad risk för cancer. Gruppen har också följt kvinnor som opererat bort bröstvävnad i förebyggande syfte under en lång följd av år.

– Vi kan konstatera att de flesta vänjer sig ganska snabbt vid sin nya vetskap om ökad risk. Det känns förtröstansfullt. Min slutsats av våra studier är att människor mår bra av att få veta – och av att kunna agera.